EXÀMENS OFICIALS

La demanda de certificats oficials ha crescut molt darrerament i a l’English Lodge som conscients de la importància d’aquests exàmens. Estem molt satisfets dels nostres cursos de preparació i dels resultats que n’hem obtingut: actualment la nostra taxa d’aprovats entre els alumnes als quals hem aconsellat que es presentin a examen és del 94%. Oferim cursos específics de preparació per als següents certificats: